Projektovanie silnoprúdových a slaboprúdových inštalácií pre priemyselnú a bytovú výstavbu na základe autorizačného osvedčenia č. 6594*I4:

 • nízkonapäťové elektrické prípojky
 • nízkonapäťové vnútorné  rozvody (zásuvkové, svetelné)
 • núdzové osvetlenie
 • elektrická požiarná signalizácia EPS
 • hlasová signalizácia požiaru HSP
 • slaboprúdové rozvody (internetové, kamerové, televízne)
 • dorozumievacie zariadenia (video-vrátnik, audio-vrátnik)
 • optické rozvody
 • fotovoltické systémy
 • bleskozvody a uzemnenia
 • rozpočty v programe CENKROS 4

Revízie a kontroly elektrických zariadení na základe osvedčenia 0032IP PO2018 EZ RT E2A pre:

 • administratívne budovy
 • byty, rodinné domy
 • školy, divadlá, ministerstvá, internáty
 • reštaurácie, kuchyne, hotely, banky, poisťovne
 • elektrické prípojky